Poppentheater-abc

Het Poppentheater-abc © bevat allerlei woorden en uitdrukkingen op het gebied van het poppen-,
figuren- en objecttheater en gelieerde kunsten. Het abc bestaat uit ongeveer vierhonderdvijftig
lemma's (verklarende teksten) met afbeeldingen.

Illustratie ontleend aan: Het leven van Jan Klaassen verteld aan de Nederlandsche jeugd. Auteur: J. Schenkman.
Impressum: G. Theod. Bom, Amsterdam (1860). Stamboeknummer: 70.956.
Tekening uit: Bibliografie van het poppenspel. Auteur: Wim Meilink.
Impressum: Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel, Amsterdam (1985). Stamboeknummer: 71.461.