Bagong

Zie Punakawan.


Illustratie uit: Shadow theatre in Java: the puppets,
performances and repertoire.
Auteur: Alit Djajasoebrata.
Impressum: The Pepin Press (1999).
Stamboeknummer: 73.904.


Terug naar ABC