Buikspreker

Iemand die de kunst van buikspreken uitoefent met een (of meer)
buikspreekpop(pen). Zie ook Ventriloquist.


Illustratie uit: I can see your lips moving:
the history and art of ventriloquism.
Auteur: Valentine Vox.
Impressum: Kaye & Ward, Kingswood (1981).
Stamboeknummer: 70.767.


Terug naar ABC