Dankbetuiging

Terwijl de toeschouwers klappen horen ze niet hoe de bukmeester 'en… nu!' of alleen maar 'ja!' roept tegen zijn collega's. Ze zien evenmin hoe de artiest contact houdt met de eerste inspiciënt, die het doven van de spots en het halen van het doek bestuurt. Maar de rol van de bukmeester is van groot belang. Als hij niet op zijn taak berekend is, verschijnen de dames (of heren) met de bloemen - die ook dienen als dankbetuiging aan de spelers - net op het moment dat het doek weer zakt. Of de acteurs komen nog één keer op om te buigen als er al bijna niet meer geapplaudisseerd wordt. Het ideale buigen verloopt volgens de formule 3-2-2: driemaal bukken, licht uit, tweemaal bukken, licht uit, en ten slotte - als het applaus blijft aanhouden - nog eens tweemaal bukken, licht uit. Slechts bij hoge uitzondering is er een aanleiding om daarna opnieuw terug te komen.


Terug naar ABC