Drama

Het woord heeft twee betekenissen: 'toneelstuk' en 'treurspel in een theater'. Ook in en rond de poppenkast spelen zich hele drama's af. Al de personages in het volkspoppenspel zijn de verpersoonlijking van een menselijke (on)deugd: machtsvertoon (beul), quasi-geleerdheid, domheid, vraatzucht (monster) en noem maar op. De poppenspeler identificeert zich dikwijls met de hoofdfiguur. Deze wordt vaak tot spreekbuis gemaakt van wat er leeft onder de bevolking.


Illustratie uit: Italiaanse kronieken.
Auteurs: Ben van der Velden, Peter Vos.
Impressum: Veen, Amsterdam (1993).
Stamboeknummer: 73.167.


Terug naar ABC