Faust

Faustus. Een geleerde en tovenaar, die in laatmiddeleeuwse legenden, sagen en literatuur voorkomt. Bekend met zwarte magie, verkoopt hij in ruil voor kennis zijn ziel aan de duivel Mefisto (Mephistopheles). Faust behandelt de tussen goddelijke en duivelse machten heen en weer geslingerde mens die - door onophoudelijk streven - de menselijke natuur vervolmaakt en goddelijke genade deelachtig wordt. Het Faust-thema komt veelvuldig voor in het traditionele volkspoppenspel in Midden-Europa en wordt ook tegenwoordig nog veelvuldig tot een poppenspel bewerkt. 'Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust', 'Twee zielen wonen, helaas! in mijn borst', ontboezeming van Dr. Faust in Faust I van J.W. von Goethe, de Duitse toneel- en romanschrijver (1749-1832) en schepper van de Urfaust.
Zie ook Perlicka perlacka.


Illustratie uit: Sächsisches Wandermarionettentheater.
Auteur: Olaf Bernstengel.
Impressum: Verlag der Kunst, Dresden/Basel (1995).


Terug naar ABC