Guignolet

'Je lacht je een kriek.' Wie kent deze uitdrukking niet? Een kriek is een kers, in het Frans is het 'guigne'. Dit woord zit in de naam Guignol. Franse kersenbrandewijn heet 'guignolet'. Zo werd echter ook de Guignol-speler genoemd. Om zijn armoe te vergeten zal hij weleens een slokje uit de fles genomen hebben. Zou hij zo aan zijn naam gekomen zijn? In een paar werkjes uit de achttiende eeuw over het poppenspel wordt de naam Guignollet (met dubbel l) als auteur vermeld. Vermoedelijk is hier sprake van een pseudoniem. Aardig te vermelden is dat in 1944 onder de naam Hans Guignoly - welk pseudoniem toebehoort aan de journalist en poppentheaterauteur Rico Bulthuis - het boekje 'Het geschaakte koren' verscheen.


Illustratie uit: Le théâtre des ombres chinoises.
Auteur: Guignollet.
Impressum: Le Bailly, Paris (18-?).
Stamboeknummer: 71.292.

Terug naar ABC