Kepyak

Bronzen plaatjes, hangen aan de kotak wayang, de wayangkist. Worden door een dalang (poppen- en schimmenspeler) met de rechtervoet bespeeld.
Zie ook Wayang.


Illustratie uit: Wayang kulit: "Javaans poppenspel voor massa en elite".
Auteur: Rien Baartmans.
Impressum: Oostelijk Kunstbedrijf, Vorchten (1988).
Stamboeknummer: 72.318.

Terug naar ABC