Menselijke schaduwbeelden

Spel waarbij personen tussen een lichtbron en een halftransparant scherm bewegen. Op het speelscherm ontstaat een schaduwbeeld. Aan de andere kant van het scherm, waar het publiek zit, ziet men de schaduwen in spiegelbeeld. Hoe verder de spelers zich van het doek verwijderen, hoe groter en waziger de schaduw. Dit geeft een verrassend effect.
Zie ook Schimmenspel.


Illustratie uit: Die Woche, heft 14.
Auteur: Prof. Carl Niessen.
Impressum: Berlin (1931).
Stamboeknummer: 74.584.

Terug naar ABC