Paladijnen

Ridders die aan het hof van een koning een waardigheid bekleden. Bekende paladijnen zijn Orlando, Rinaldo en Ruggiero, vazallen van Karel de Grote (742-814). Hij was de koning der Franken (Franse naam: Charlemagne). Hij maakte veldtochten en bond de strijd aan met de islam. Karel werd door de paus tot keizer gekroond. Hij is als zeer belangrijk personage eeuwenlang opgevoerd in allerlei verhalen. Bekende heldendichten over Karel de Grote zijn 'De vier Heemskinderen', 'Karel ende Elegast' en het 'Roelandslied'. De verhalen maken deel uit van het repertoire van het traditionele stangpoppentheater, met name in Sicilië en in verschillende Belgische steden, zoals Antwerpen, Brussel en Luik.
Zie ook Epos, Pupi en Siciliaanse stangpoppen.


Illustratie uit: Puppentheater: Bilder, Figuren, Dokumente.
Auteur: Wolfgang Till.
Impressum: Puppentheatermuseum im Münchener Stadtmuseum,
München (1986).
Stamboeknummer: 71.976.

Terug naar ABC