Professor

De ietwat ironische aanspreektitel voor de Engelse Punch-en- Judy-speler, die vroeger vaak niet kon lezen en schrijven.


Illustratie: Percy Press met Mr Punch (briefkaart).
Impressum: Groot-BrittanniŽ (1970=1980).


Terug naar ABC