Smartlap

Een door een straatzanger - in vorige eeuwen - gezongen sentimenteel lied waarvan tekst en illustratie op een of meer lappen geborduurd of geschilderd werden. Naar believen slaat de troubadour bij elk nieuw couplet een lap naar boven om. Vaak zijn het ook oude volksverhalen of actuele gebeurtenissen die de voordrachtskunstenaar in volgorde aanwees. De term wordt tevens gebruikt voor een (ongunstig) levenslied met vals sentiment. Zie ook Amuseur public, Bänkelsänger, Explicateur du théâtre, Mansbakje, Minstreel en Moritatenverteller.


Illustratie: Fragment uit 'Op de Kermis' (centsprent).
Impressum: Prenten-Fabriek van D. Noothoven van Goor,
Leiden (1850=1900).
Inventarisnummer: 01219.

Terug naar ABC