Traditioneel poppenspel

Poppenspel met een van generatie op generatie doorgegeven vormgeving, techniek en repertoire. Het hedendaagse volkspoppenspel is gestoeld op oude tradities. Dit betekent niet dat alles is zoals het was en dat nooit iets is toegevoegd, maar dat men volgens een vast en overgeleverd stramien werkt. Poppenspeltradities zijn streekgebonden. De stangpoppentraditie van Sicilië bijvoorbeeld is anders dan die van België. Tussen het Turkse schimmenspel en het Javaanse wayang kulit ligt een hemelsbreed verschil. De term 'traditioneel poppenspel' is van toepassing op de diverse vormen van (volks)poppenspel, zoals in het handpoppen-, stangpoppen-, stokpoppen- en marionettentheater.
Zie ook Siciliaanse stangpoppen en Traditioneel schimmenspel.


Illustratie uit: Der Jahrmarkt: Sehenswürdigkeiten und
Scenen in bunter Reihe: Ein bilderbuch mit Text.
Auteur: Karl Thienemann.
Impressum: Insel, Frankfurt am Main (1978).
Stamboeknummer: 71.370.

Terug naar ABC